ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑ

Στην PROGETTi παρέχουμε λύσεις που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες διαχείρισης του αέρα. Τα συστήματα που διαθέτουμε προσαρμόζονται και αντιμετωπίζουν τις βασικές ανησυχίες και προκλήσεις στον χώρο της διαχείρισης του αέρα, ενώ αντιμετωπίζουν την ενεργειακή απόδοση, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την πυρασφάλεια.

Από την ιδέα του σχεδιασμού, η PROGETTi είναι έτοιμη να συναντηθεί με την ομάδα σχεδιασμού, τους εργολάβους και τους μισθωτές σας για να επανεξετάσουν τα συστήματα και τις δυνατότητές τους καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι της άνεσης HVAC. Τα συστήματα HVAC δεν καλούνται να μετριάσουν μόνο τα εσωτερικά φορτία, αλλά και όλα τα φορτία εξωτερικού αέρα.

Στόμια κλιματισμού

Συνδυάζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα δημιουργούμε τον κατάλληλο συνδυασμό θερμοκρασίας, υγρασίας και κίνησης του αέρα μέσω των στομίων κλιματισμού, ικανοποιώντας παράλληλα τις υψηλές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής του χώρου. Η σωστή επιλογή κλιματιστικής μονάδας ή εξαερισμού δεν αρκούν για τη σωστή διανομή του αέρα στο χώρο. Η ισοκατανομή του εξαρτάται από το είδος και τη θέση του στομίου. Μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει στην αστοχία όλου του συστήματος.

Δείτε περισσότερα

Διαφράγματα αέρα (DAMPERS)

Ολοκληρωμένη γκάμα κυκλικών και ορθογωνικών διαφραγμάτων για τον έλεγχο του όγκου του αέρα, για εγκαταστάσεις κλιματισμού, αερισμού, θέρμανσης. Διαφράγματα μεταβλητού όγκου αέρα με λειτουργία χειροκίνητη ή αυτόματη. Οι αποσβεστήρες διαχείρισης μπορεί να λειτουργήσουν είτε σε λειτουργία ελέγχου στατικής πίεσης αγωγού είτε σε λειτουργία ελέγχου ροής αέρα αγωγού.

Δείτε περισσότερα

Πυροπροστασία (Fire Dampers)

Συστήματα πυροπροστασίας κατάλληλα για παρεμπόδιση μετάδοσης πυρκαγιάς μέσω των συστημάτων αεραγωγών. Eμποδίζουν το πέρασμα της φωτιάς «φράζοντας» την είσοδο. Ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής διαφράγματα, στόμια πυροπροστασίας και σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αποσβεστήρα πυρκαγιάς συμπληρώνουν μια ολοκληρωμένη λύση.
Δείτε περισσότερα

Διαφράγματα καπνού

Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, είναι επιτακτικό οι αποσβεστήρες να υπάρχουν σε αεραγωγούς, σήραγγες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, όχι μόνο για αερισμό, αλλά και για τη ρύθμιση της φωτιάς, του σχετικού καπνού και των καυτών αερίων. Οι πυρκαγιές παράγουν σοβαρό καπνό, ο οποίος, εάν δεν αεριστεί αξιόπιστα, θα μπορούσε να προκαλέσει σε όσους βρίσκονται στο χώρο σοβαρές επιπτώσεις κατά την εισπνοή του. Οι αποσβεστήρες καπνού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης για να λειτουργήσουν για την εξαγωγή αυτών των τοξικών αναθυμιάσεων και του καπνού, μακριά από την κρίσιμη περιοχή, καθώς και για την παροχή φράγματος πυρκαγιάς όταν είναι κλειστοί.

Αυτοματοποιημένος αποσβεστήρας εξισορρόπησης για εξαερισμό κουζίνας

Οι αποσβεστήρες εξισορρόπησης ABD (Automated Balancing Damper) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας για τα συστήματα εξαερισμού κουζίνας. Οι αυτοματοποιημένοι αποσβεστήρες εξισορρόπησης προσαρμόζουν τον ρυθμό ροής του αέρα εξαγωγής ανεξάρτητα για κάθε περιοχή φούσκας ή αεριζόμενης οροφής σε έναν κοινό ανεμιστήρα, με βάση τις άμεσες μετρήσεις πίεσης από την ενσωματωμένη θύρα δοκιμής και ισορροπίας T.A.B.TM στην οποία διαθέτουν.

Διάφραγμα στεγανοποίησης αερίου

Τα διαφράγματα στεγανοποίησης αερίου χρησιμοποιούνται για την απενεργοποίηση και την εξισορρόπηση των ρυθμών ροής αέρα σε αγωγούς υψηλής πίεσης. Οι αποσβεστήρες πληρούν τα διεθνή πρότυπα για ορθογώνιους και στρογγυλούς αεραγωγούς. Στην ανοιχτή θέση, τα πτερύγια «βλέπουν» προς την κατεύθυνση της ροής και δεν προκαλούν σημαντική απώλεια πίεσης. Τα διαφράγματα αερίου χρησιμοποιούνται ως αποσβεστήρες διακοπής αερίου και εξισορρόπησης σε εφαρμογές όπου η στεγανότητα και η αξιοπιστία είναι σημαντικές.

Αποσβεστήρες έκρηξης υψηλής και μέσης πίεσης

Οι αποσβεστήρες έκρηξης υψηλής και μέσης πίεσης είναι σχεδιασμένοι για παράλληλη περιστροφή, πολλαπλών πτερυγίων εξαιρετικά άκαμπτης κατασκευής που αντέχουν σε δύναμη έκρηξης 1,0 barg. Οι αποσβεστήρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές εξοπλισμού ελέγχου εξαερισμού που απαιτούνται για τη σημερινή βιομηχανία HVAC.

Διαφράγματα έκρηξης (Blast protection damper)

Τα διαφράγματα έκρηξης προστατεύουν από την υπερπίεση στα συστήματα εξαερισμού της βαριάς βιομηχανίας. Το BDH μπορούν να εγκατασταθούν σε ορθογώνιους αγωγούς ή ανοίγματα τοίχων. Όταν οι περσίδες βρίσκονται στην ανοιχτή θέση, η συσκευή δεν προκαλεί σημαντική απώλεια πίεσης, θόρυβο ή διαταραχή της ροής. Το διάφραγμα διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό ενεργοποίησης ώστε να αντιμετωπίζει διαφορετικές απαιτήσεις ταχύτητας αέρα και πίεσης κλεισίματος. Μια ένδειξη ανοιχτού-κλειστού είναι ορατή στο εξωτερικό του αποσβεστήρα. Σε περίπτωση έκρηξης, το κύμα πίεσης κλείνει τις περσίδες. Υπάρχει μηχανισμός ασφάλισης που εμποδίζει το άνοιγμα των λεπίδων κατά την αρνητική φάση. Μετά από ένα
περιστατικό έκρηξης, οι λεπίδες παραμένουν κλειδωμένες.